ArbeteÖvrigtStädtrix

Fyra olika slags elektriker

En elektriker är en hantverkare som erbjuder installation och service av olika el installationer. En elektriker ringer man så fort något rör det elektriska i hemmet eller på arbetsplatsen. Detta kan innebära allt från inkoppling av apparater, modem, felsökningar, åtgärda lampor som slutat fungera, omdragning av eluttag och så vidare.

Det finns fyra olika slags elektriker: installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker och svagströmselektriker. De allra flesta elektriker har bred kunskap och kan arbeta som mer än en typ av elektriker. Exempelvis en installationselektriker kan även hoppa in som serviceelektriker.

Installationselektriker

Installationselektriker medverkar vid nybyggen eller ombyggnationer. Det är installationselektrikerns jobb att se till så att elen dras rätt, är godkänt enligt standard, inte utgör någon brandfara och fungerar precis som den ska.

Serviceelektriker

Serviceelektriker arbetar på befintliga anläggningar, vilket är den största skillnaden från en installationselektriker. Serviceelektrikern genomför felsökningar, reperationer och installerar olika elektriska anläggningar. Serviceelektrikern arbetar på så väl stora industrier som flyttfirmor och annat eller hemma hos privatpersoner eller på mindre kontor.

Detta är den vanligaste typen av elektriker som privatpersoner hör av sig till vid eventuella elektriska problem.

Industrielektriker

Industrielektriker arbetar vid stora industrier och på fabriker. En industrielektriker är delaktig i installationen av nya maskiner samtidigt som det är dennes uppgift att se till så att maskinerna fungerar som dem ska i produktion. Du kan hitta samarbeten med elektriker på nordiskaflyttkompaniet.se.

Att arbeta som en industrielektriker kan vara ett väldigt tidspressat arbete, då fabriker och industrier är väldigt beroende av att maskiner fungerar som dem ska. Blir en maskin stående kan detta få negativa konsekvenser på produktionen, och oönskade förseningar kan ske. Dessutom är det även elektrikerns uppgift att fixa om något på industrin strular med den övriga elen på arbetsplatsen.

Svagströmselektriker

Svagströmselektriker kallas oftast för teleelektriker, då dessa främst utför el installationer och åtgärdande av svagströmselektronik. Detta omfattar främst installation av telefoni- och larmsystem. En annan vanlig uppgift för svagströmselektrikern kan vara installation av data och olika former av media i skolor och på arbetsplatser. Det handlar mycket om att kunna programmera mjukvaror och dra kablar rätt.

Utbildning till elektriker

Många som vet att dom vill arbeta som elektriker redan innan gymnasiet läser El- & Energiprogrammet. Efter färdig utbildning ska man ha de grundkunskaper som krävs för att börja arbeta inom branschen. Dessutom får 9/10 jobb inom ett halvår efter färdig utbildning.

För den som vill bli elektriker senare i livet kan du få samma kunskaper genom en yrkesutbildning. En yrkesutbildning är mellan ett till två år, lite beroende på vilken typ av elektriker du önskar att bli.